Chính sách bảo mật

Nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, future-photo.com cam kết bảo mật mọi thông tin mang tính chất riêng tư của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Mục đích và phạm vi thu thập

Khi đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ tại future-photo.com, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, email, v.v..). Mọi thông tin cá nhân phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. future-photo.com không chịu trách nhiệm pháp luật với các hành vi gian lận và giả mạo thông tin người khác từ phía người dùng. Đồng thời, chúng tôi cũng miễn trừ trách nhiệm với các thông tin do người dùng khai báo. future-photo.com cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động của bạn khi đăng ký sử dụng Swememo (lượt xem, các trang truy cập, v.v..). Thông qua các thông tin từ phía người dùng, future-photo.com có thể hỗ trợ và cải thiện dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng

future-photo.com sử dụng thông tin với các mục đích không vi phạm pháp luật và hoàn toàn tuân thủ theo cam kết bảo mật này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ trực tiếp với người dùng khi cần thiết thông qua các kênh tin nhắn, điện thoại, email, v.v..

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu thông tin sẽ được lưu trữ bảo mật trên hệ thống máy chủ của future-photo.com cho đến khi có sự yêu cầu hủy bỏ từ phía người dùng.

Cam kết bảo mật

Thông tin khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối trên hệ thống máy chủ của future-photo.com.

Không chuyển giao hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 trước khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật.

Với trường hợp bị tấn công dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin ngoài ý muốn, future-photo.com có nhiệm vụ báo ngay cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý người tấn công dữ liệu theo quy định của pháp luật. Đồng thời khắc phục hậu quả sớm nhất có thể.

future-photo.com yêu cầu mọi thông tin cá nhân do người dùng cung cấp phải chính xác và hợp pháp. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp luật với những thông tin này.

Swememo có thể từ chối giải quyết khiếu nại khi xét thấy thông tin từ phía người dùng là không hợp pháp hoặc chưa chính xác.